LOCATION


Mr.BIGBEEF - BÒ NƯỚNG TẢNG

70 Nguyên Hồng, Hà Nội
​Tel: (024) 32 252 888
114 Bùi Thị Xuân, Hà Nội
​Tel: (024) 39 530 888Mr.BIGBEEF - 70 Nguyên Hồng, Hà NộiMr.BIGBEEF - 24 Tô Hiến Thành, Hà Nội
 
 
 
 
" "