BÒ NƯỚNG TẢNG

Mr.BIGBEEF's MENU

BÒ NƯỚNG LÀ PHẢI NGUYÊN TẢNG


MÓN KHAI VỊ
SALAD RONG BIỂN/ SALAD RAU TRỘN
0 đKHOAI TÂY CHIÊN
45.000 đKHOAI LANG CHIÊN
45.000 đBÁNH MỲ BƠ
50.000 đSALAD DƯA CHUỘT
0 đ

COMBO TEXAS 2 NGƯỜI
COMBO TEXAS 2.1
650.000 đ
250g Tảng Sườn Non Rút Xương ( 2 người) TẶNG: 250g Tảng Sườn Non Rút Xương ( 2 người)COMBO TEXAS 2.2
705.000 đ
250g Tảng Thăn Lõi Choice ( 2 người) TẶNG: 250g Tảng Thăn Lõi Choice ( 2 người)COMBO TEXAS 2.3
690.000 đ
250g Tảng Thăn lõi Choice (2 người) TẶNG: 250g Tảng Sườn Non Rút Xương (2 người)COMBO TEXAS 2.5
730.000 đ
250g Tảng Thăn Bò Mỹ Hoàng Đế 2 người TẶNG: 250g Tảng Sườn Non Rút Xương 2 ngườiCOMBO TEXAS 2.6
785.000 đ
250g Tảng Thăn Bò Mỹ Hoàng Đế 2 người TẶNG: 250g Tảng Thăn Bò Mỹ Hoàng Đế 2 ngườiCombo Texas 2.7
750.000 đ
250g Tảng Sườn Non không xương Hoàng Đế 2 người TẶNG 250g Tảng Sườn non rút xương 2 ngườiCombo Texas 2.8
850.000 đ
250g Tảng Sườn Non không xương Hoàng Đế 2 người TẶNG 250gTảng Sườn Non không xương Hoàng Đế 2 người

COMBO TEXAS 4 NGƯỜI
COMBO TEXAS 4.1
1.210.000 đ
500g Tảng Sườn Non Rút Xương (4 người) TẶNG: 500g Tảng Sườn Non Rút  Xương (4 người)COMBO TEXAS 4.2
1.320.000 đ
500g Tảng Thăn lõi Choice (4 người) TẶNG: 500g Tảng Thăn lõi Choice (4 người)COMBO TEXAS 4.3
1.290.000 đ
500g Tảng Thăn lõi Choice (4 người) TẶNG: 500g Sườn Non Rút Xương (4 người)COMBO TEXAS 4.5
1.370.000 đ
500g Tảng Thăn Bò Mỹ Hoàng Đế 4 người TẶNG: 500g Tảng Sườn Non Rút Xương 4 ngườiCOMBO TEXAS 4.6
1.480.000 đ
500g Tảng Thăn Bò Mỹ Hoàng Đế 4 người TẶNG: 500g Tảng Thăn Bò Mỹ Hoàng Đế 4 ngườiCombo Texas 4.7
1.440.000 đ
500g Tảng Sườn Non không xương Hoàng Đế 2 người TẶNG 500g Tảng Sườn non rút xương 2 ngườiCombo Texas 4.8
1.640.000 đ
500g Tảng Sườn Non không xương Hoàng Đế 2 người TẶNG 500g Tảng Sườn Non không xương Hoàng Đế 2 người

MÓN NƯỚNG ĐẶC BIỆT
BẠCH TUỘC NƯỚNG
150.000 đ
Món Bạch Tuộc: 150.000đ/ ĐĩaSƯỜN HEO HEO TÂY BAN NHA
130.000 đ
Tảng Sườn Heo Tây Ban Nha nướng

CÁC MÓN LẨU
LẨU BÒ THÁI NHỎ
225.000 đ
Dành cho nhóm 2-3 ngườiLẨU BÒ THÁI TO
395.000 đ
Dành cho nhóm 4-6 ngườiLẨU KIMCHI BA CHỈ BÒ HÀN NHỎ
225.000 đ
Dành cho 2-3 ngườiLẨU KIM CHI BA CHỈ BÒ HÀN TO
395.000 đ
Dành cho nhóm 4-6 ngườiLẨU BÒ NẤM NHẬT NHỎ
245.000 đ
Dành cho nhóm 2-3 ngườiLẨU BÒ NẤM NHẬT TO
450.000 đ
Dành cho nhóm 4-6 ngườiLẨU NẤM CHIM BỒ CÂU NHỎ
265.000 đ
Dành cho nhóm 2-3 ngườiLẨU NẤM CHIM BỒ CÂU TO
450.000 đ
Dành cho nhóm 4-6 ngườiLẨU CHÁO CHIM BỒ CÂU NHỎ
295.000 đ
Dành cho nhóm 2-3 ngườiLẨU CHÁO CHIM BỒ CÂU TO
475.000 đ
Dành cho nhóm 4-6 người

" "