BÒ NƯỚNG TẢNG

Mr.BIGBEEF's MENU

BÒ NƯỚNG LÀ PHẢI NGUYÊN TẢNG


MÓN KHAI VỊ
SALAD RONG BIỂN/ SALAD RAU TRỘN
0 đSALAD HOA QUẢ
0 đKHOAI TÂY CHIÊN
45.000 đKHOAI LANG CHIÊN
45.000 đBÁNH MỲ BƠ
50.000 đSALAD DƯA CHUỘT
0 đ

COMBO TEXAS 2 NGƯỜI
COMBO TEXAS 2.1
520.000 đCOMBO TEXAS 2.2
575.000 đCOMBO TEXAS 2.3
560.000 đCOMBO TEXAS 2.5
600.000 đCOMBO TEXAS 2.6
655.000 đ

COMBO TEXAS 4 NGƯỜI
COMBO TEXAS 4.1
980.000 đCOMBO TEXAS 4.2
1.090.000 đCOMBO TEXAS 4.3
1.060.000 đCOMBO TEXAS 4.5
1.140.000 đCOMBO TEXAS 4.6
1.250.000 đ

MÓN NƯỚNG ĐẶC BIỆT
TÔM HÙM NƯỚNG SIZE "S"
115.000 đTÔM HÙM NƯỚNG SIZE "M"
245.000 đBẠCH TUỘC NƯỚNG
150.000 đSƯỜN HEO HEO TÂY BAN NHA
130.000 đ

CÁC MÓN LẨU
LẨU BÒ THÁI NHỎ
225.000 đLẨU BÒ THÁI TO
395.000 đLẨU KIMCHI BA CHỈ BÒ HÀN NHỎ
225.000 đLẨU KIM CHI BA CHỈ BÒ HÀN TO
395.000 đLẨU BÒ NẤM NHẬT NHỎ
245.000 đLẨU BÒ NẤM NHẬT TO
450.000 đLẨU NẤM CHIM BỒ CÂU NHỎ
265.000 đLẨU NẤM CHIM BỒ CÂU TO
450.000 đLẨU CHÁO CHIM BỒ CÂU NHỎ
295.000 đLẨU CHÁO CHIM BỒ CÂU TO
475.000 đ

" "